© Frank van Leeuwen 2018
HEM INFO TJÄNSTER ANBUD & PRIS GALLERI KAMPANJ Top info Top info bis NYHETER KONTAKT
Betydande besparingar Genom smart övervaka när man ska använda solenergi, Vitotronic 200 kontroller gör husägare energi minska. Värmepumpen beslutar hur man bäst kan utnyttja den fria solenergi, bedöma dess funktioner för höjning av börvärdet på varmvattenberedaren, kör en anti legionella cykel, eller att höja temperaturen i ett buffertkärl, till exempel en viessmann luftvätten värmepump. Viessmann uppskattar att denna användning av solceller genererade energin kommer att spara slutanvändare runt Kr 1235,- per år. Dual-teknik” installationer av solceller och förnybar uppvärmning ökar, eftersom husägare komma till rätta med bidragssystem och njuta av betydande besparingar effektivitets. Men dessa besparingar kan göras ännu större genom att göra dessa system för förnybar energi fungera bättre tillsammans som ett hybridsystem; en lösning som Vitotronic 200 kontroller erbjuda. ”Med den gröna energi och ROT- avdrag/investeringsstöd för solceller båda satt att komma till sin rätt i år, det är en lämplig tidpunkt för att erbjuda slutanvändare ytterligare besparingar på energikostnader genom att lägga till eller optimera förnybar värme. Denna uppdaterade Vitotronic 200 är den första integrerade systemet i sitt slag, och vi är mycket glada över att vara först med att föra denna smartare förnyelsebar lösning på marknaden.”
Vitovolt/sol 300 Solcellspaneler I vårt omfattande produktprogram ingår även solcellspaneler med tillbehör för nätanslutna solcellssystem. Om solcellssystemet kopplas ihop med någon av våra värmepumpar kan man ytterligare öka den besparing som varje del annars ger var för sig. Systemet styrs på så sätt att den el som solcellerna produceras delvis används för att driva värmepumpen. På så sätt ökar man verknigsgraden i sitt värmesystem avsevärt. Läs mer om våra solcellspaneler här: Vitovolt 300 Effektivt alternativ till bergvärme Ett standardpaket består av en eller två isackumulatortankar med ca 10 m³ vattenvolym och ett anpassat antal luftsolfångare för montering på sneda eller platta tak. Luftsolfångaren som är monterad på taket använder värmen i den omgivande luften och under dagtid även i solljuset och leder den vidare till värmepumpen. Dessutom regenererar den isberedaren om värmepumpen inte behöver någon energi. Isberedare monteras i marken och är värmepumpens värmekälla när luftsolfångaren inte ger tillräckligt mycket energi. Värmepumpen hämtar då energi från vattnet fram tills den på ett kontrollerat sätt fryser till is vid 0 °C. När vattnet byter form ger en isberedare med en volym på 10 m³ en energimängd motsvarande 110 liter eldningsolja. Isackumulatorsystem med högre effekt kan specialbeställas. Viessmannkoncernen är en av de internationellt ledande tillverkarna av värmeutrustning med 9600 anställda och 24 produktionsenheter runt om i världen. Gemensamt för våra produkter är att de är utvecklade med fokus på effektivitet, pålitlighet och hållbarhet.  
VÄRMESYSTEM SANITETARMATUR FILTER & VATTENRENING VÄRMEPUMPAR BADRUM PELLETS & VED PANNOR SOLPANELER

Nyheter

Viessmann nya värmepumps

 hybridsystem

Viessmann har lanserat en ny funktion på sin Vitotronic 200 styrsystem, som på ett unikt tillåter värmepump och solceller system för att fungera som ett hybridsystem. Kombination med solceller Värmepumpen är dessutom förberedd för att samverka med solcellsanläggningar. Du kan t.ex. programmera värmepumpen så att den startar och laddar upp extra mycket och extra varmt varmvatten när solcellsanläggningen producerar tillräckligt mycket överskottsel. Helt enkelt köra värmepumpen med ”gratisel”.
Vitocal 333-G inverter - kompakt, effektiv och otroligt tyst Vitocal 333-G inverter tillhör den nya generationens modulerande bergvärmepumpar. Pumpen anpassar effekten efter ditt hus energibehov och det, i kombination med längre gångtider, ger en riktigt hög effektivitet och årsverkningsgrad. Vitocal 333-G inverter finns i effektstorlekarna 1,7-8,6 kW samt 2,4-11,4 kW.
Vitocal 222-A inverter-3 till 15 kW Vitocal 222-A är en inverterstyrd luft/vattenvärmepump som hämtar värmeenergin från utomhusluften. Den finns i sex olika effektstorlekar med möjlighet att användas både för uppvärmning och kylning. Den kompakta inomhusenheten har en 220 liters inbyggd beredare och värmepumpen är mycket effektiv med COP värde upp till 5,0. (Luft 7 / vatten 35) Inbyggda styrfunktioner för användning av egenproducerad el från solcellsanläggningar
NYHETER