© Frank van Leeuwen 2018
HEM INFO TJÄNSTER ANBUD & PRIS GALLERI KAMPANJ NYHETER KONTAKT
Vitocal 343-G Bergvärmepump Värmepumpen finns i tre effektstorlekar, 6,8 och 10 kW. De har en integrerad beredare på 220 liter med anslutning för solvärmesystem och en reglering för sammankoppling med solcellssystem. Läs mer om produkten här: Vitocal 343-G  Vitocal 333-G Bergvärmepump Samma värmepump som 343-G med skillnaden att beredaren är på 170 liter då det ej är integrerad slinga för solvärme. Det är dock samma reglering så funktionen för sammankoppling mot solcellssystem Läs mer om produkten här: Vitocal 333-G
Bergvärmepumpen Vitocal 300-G utvinner värme från den lagrade solenergin som finns i marken. Antingen via en berg- eller markvärmekollektor.Rätt dimensionerad så täcker värmepumpen utan problem hela energibehovet även under kalla dagar. Beroende på husets läge är en alternativ möjlighet att utvinna värme ur grundvattnet. I så fall konfigureras Vitocal 300-G helt enkelt som vatten/vattenvärmepump. Den kan användas med fördel både till nybyggnationer och till moderniseringar av en- och flerfamiljshus.Vitocal 300-G Vitovolt/sol 200 Solcellspaneler I vårt omfattande produktprogram ingår även solcellspaneler med tillbehör för nätanslutna solcellssystem. Om solcellssystemet kopplas ihop med någon av våra värmepumpar kan man ytterligare öka den besparing som varje del annars ger var för sig. Systemet styrs på så sätt att den el som solcellerna produceras delvis används för att driva värmepumpen. På så sätt ökar man verknigsgraden i sitt värmesystem avsevärt. Läs mer om våra solcellspaneler här: Vitovolt 200 Effektivt alternativ till bergvärme Ett standardpaket består av en eller två isackumulatortankar med ca 10 m³ vattenvolym och ett anpassat antal luftsolfångare för montering på sneda eller platta tak. Luftsolfångaren som är monterad på taket använder värmen i den omgivande luften och under dagtid även i solljuset och leder den vidare till värmepumpen. Dessutom regenererar den isberedaren om värmepumpen inte behöver någon energi. Isberedare monteras i marken och är värmepumpens värmekälla när luftsolfångaren inte ger tillräckligt mycket energi. Värmepumpen hämtar då energi från vattnet fram tills den på ett kontrollerat sätt fryser till is vid 0 °C. När vattnet byter form ger en isberedare med en volym på 10 m³ en energimängd motsvarande 110 liter eldningsolja. Isackumulatorsystem med högre effekt kan specialbeställas. Viessmannkoncernen är en av de internationellt ledande tillverkarna av värmeutrustning med 9600 anställda och 24 produktionsenheter runt om i världen. Gemensamt för våra produkter är att de är utvecklade med fokus på effektivitet, pålitlighet och hållbarhet.  
VÄRMESYSTEM SANITETARMATUR FILTER & VATTENRENING VÄRMEPUMPAR BADRUM PELLETS & VED PANNOR SOLPANELER
I Folksams stora rapport över bergvärmepumpar utsågs båda dessa modeller till “Bra Val“. Folksam jämförde 18 olika värmepumpsmodeller från de ledande tillverkarna och det var totalt 4 modeller som fick utmärkelsen “Bra Val“. Våra två modeller fick högst sammanlagd poäng och Vitocal 333-G var den enda som fick en 11:a på energieffektivitet. Kriterierna som Folksam tittade på var energi d.v.s besparing, miljö (ljudnivå), garanti, försäkring, pris och funktion.

Nyheter

Högsta sammanlagda poäng i Folksams

stora bergvärmepumpsrapport

Vitocal 333-G var den värmepump som fick högsta poäng av alla på energieffektivitet.
NYHETER